DOM KULTURY LSM

WIECZÓR AUTORSKI

="Speaker 2" class="img-fluid">

WALDEMAR MICHALSKI

Wiersze składające się na całość tomu Niemożliwe jest możliwe przepaja nieodmiennie poczucie humoru i wybuchające z niego poczucie paradoksu istnienia. Poeta nie waha się nawet przed ryzykownymi igraszkami słownymi, które przecież tak wyraziście zdominowały naszą współczesną scenę społeczną. Prof. Józef Fert