DOM KULTURY LSM

KONCERT

="Speaker 2" class="img-fluid">

SENIORITKI

Koncert w wykonaniu Zespołu SENIORITKI z okazji 65-lecia pracy artystycznej dyrektora zespołu Dariusza Machnickiego. Zespół wystąpi w składzie: Danuta Charkowska, Ewa Krupa, Bożena Korżan, Maria Kowalska, Teresa Klepka, Anna Niedźwiedź, Helena Spuz vel Szpos, Alina Wnuk, Elżbieta Wiśniewska. powstał z inicjatywy mgr Dariusza Machnickiego w roku 1993, jako chór Lubelskiego Uniwersytetu III Wieku. W roku 2006 przeszedł w całości do Domu Kultury LSM pod nazwą „Senioritki” i do chwili obecnej pracuje pod kierownictwem swego założyciela. Brał udział w wielu przeglądach i konkursach .