DOM KULTURY LSM

KONCERT

="Speaker 2" class="img-fluid">

INKLUZJA TAŃCA

Od 1991 roku tancerze Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA cyklicznie prowadzą działalność charytatywną, organizując różnego rodzaju koncerty i pokazy. Głównymi beneficjentami projektów są niepełnosprawni uczniowie ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie. Ponadto organizowane są wydarzenia skierowane do środowisk wymagających wsparcia. W styczniu 2014 roku zrodził się dodatkowo pomysł tanecznej integracji dzieci i młodzieży z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i włączenia ich do wspólnego widowiska AKADEMIA PANA PIOTRA.