KLASZTOR O.O. DOMINIKANÓW

JUBILEUSZ

="Speaker 2" class="img-fluid">

55 LAT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH

W sali krużganku Klasztoru O.O. Dominikanów odbył się Jubileusz 55 – lecja Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Jak pisze Elwira Wasak – Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków. Podstawowe cele tej działalności to krzewienie wśród społeczeństwa zamiłowania do sztuk pięknych oraz opieka nad nieprofesjonalnym ruchem plastycznym. Warto przypomnieć, że TPSP było w ostatnich latach kilkakrotnie wyróżniane: w 2014 r. podczas obchodów jubileuszu 50-lecia otrzymało Medal Prezydenta Miasta Lublin, w 2018 r. w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców otrzymało Medal 700-lecia Miasta Lublin, a w obecnym 2019 r. podczas Gali Kultury 28 maja w uznaniu za znaczący wpływ na upowszechnianie sztuk pięknych otrzymało Medal Unii Lubelskiej wręczony osobiście przez Prezydenta Miasta Krzysztofa Żuka prezes TPSP Marii Teresińskiej-Wieczorek. . .