SIWY KONIU

MAREK KOWAL

="Speaker 2" class="img-fluid">

W tych trudnych chwilach, niech ta piosenka , chociaż w małym stopniu sprawi odrobinę radości, nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale i wszystkim Państwu. Gra i śpiewa "Marko". - Marek Kowal, który od dwudziestu lat prowadzi muzykoterapię w Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Lublinie. Muzykoterapia jest swoistą metodą postępowania - wywiera leczniczy wpływ zarówno na dzieci, jak i osoby dorosłe. Marek Kowal stara się przełamywać, wśród swoich wychowanków, barierę nieśmiałości, co owocuje tym, że niektórzy biorą udział w imprezach okolicznościowych oraz konkursach piosenki osób niepełnosprawnych..