Maria Kuta - Pietrzykowska

Spotkanie autorskie

="Speaker 2" class="img-fluid">

Urodzona na Sybirze w Krasnojarskim Kraju w Kozulce. Zamieszkała od 1951 roku w Lublinie - w "małej", wybranej przez los ojczyźnie, gdzie wszędzie jest "blisko" - w przestrzeni kształtowanej na miarę człowieka, bliskość różnorodnych (kulturowo i emocjonalnie) ludzi, przyrody, która, otaczając miasto wchodzi do jego wnętrza w postaci „parkowych” osiedli, gdzie teraźniejszość stara się harmonijnie łączyć z czasem przeszłym zaczarowanego 700-letniego Lublina.