ZESPÓŁ WOKALNY PASJONATTA

OSIEM LAT NA SCENIE

="Speaker 2" class="img-fluid">

OSIEM LAT DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU WOKALNEGO PASIONATTA! Zespół Wokalny Pasjonatta powstał 8 czerwca 2012 roku. przy Domu Kultury „Ruta” - Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie. Pasjonatta występuje w różnych miejscach w tym – w Domach Kultury , w Domach Opieki Społecznej, na festynach, i w Nocy Kultury w Lublinie. W okresie letnim, prowadzi zabawy na Moście Kultury. jak też uczestniczy w imprezach organizowanych przez władze miasta Lublina. Pasjonatta jest zapraszana i uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych jak: koncerty, zabawy, spotkania integracyjne, festyny. Ma w swym dorobku wiele podziękowań, pucharów, medali. W listopadzie 2019 roku zespół brał udział w ogólnopolskim konkursie zespołów wokalnych w Warszawie i otrzymał pierwsze miejsce. W repertuarze zespołu są utwory patriotyczne, religijne, a przede wszystkim piosenki o charakterze rozrywkowym.