DOM KULTURY LSM

TROCHĘ INACZEJ

="Speaker 2" class="img-fluid">

Red. Franciszek Piątkowski (21.09.1946 – 9.03.2016) - dziennikarz, reportażysta, krytyk teatralny, wykładowca uniwersytecki. Z wykształcenia był prawnikiem. Studiował w latach 1964-1969 na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wtedy też rozpoczął swoją karierę dziennikarską w miejscowych pismach, najpierw w „Sztandarze Ludu” (jako kierownik działu nauki, oświaty, kultury), później w „Kurierze Lubelskim”. W konkursie poetyckim, zorganizowanym w 1968 roku przez Związek Literatów Polskich, uzyskał główną nagrodę: „Laur Poetycki im. Józefa Czechowicza”. Był też inicjatorem powołania środowiskowego Studenckiego Klubu Literackiego „Kontrapunkty”. Gdy przeniósł się do Białegostoku, stał się czołowym publicystą m.in. „Gazety Białostockiej” (1973-1975) i „Gazety Współczesnej” (1980-1982). W latach 1977-1980 był zastępcą redaktora naczelnego białostockiego miesięcznika „Kontrasty”. W latach 1975-1977 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Przyczynił się m.in. do powołania białostockiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. W 1982 roku powrócił do Lublina, gdzie podjął ponownie pracę w „Sztandarze Ludu”, w którym prowadził do 1988 roku dział publicystyki kulturalnej. W 1988 powołał do istnienia „Relacje. Tygodnik Wschodni”. Kontynuacją tygodnika stały się (z powodu zmiany wydawcy) „Nowe Relacje”, które ukazywały się w latach 1990-1992. Następnie powołał w Lublinie inny tygodniowy tytuł: „Magazyn Lubelski. Gazeta Domowa”. W latach 1992-1993 Piątkowski był zastępcą redaktora naczelnego wydawanego w Lublinie dziennika „Express Fakty”, a w latach 2006-2008 kierował jako redaktor naczelny „Wiadomościami Uniwersyteckimi” (UMCS). Był aktywnym wykładowcą akademickim. Już w Białymstoku prowadził zajęcia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, wykładał także w Studium Oświaty i Kultury Dorosłych i w Studium Folklorystycznym dla Instruktorów Zespołów Polonijnych. W Lublinie prowadził zajęcia w UMCS, m.in. z zakresu „warsztat dziennikarza prasowego” na Wydziale Politologii UMCS, gdzie kierował także Pracownią Reportażu. Wykładał również w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zainicjował – mającą kilka edycji - Wakacyjną Akademię Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego w Siennicy Różanej k. Krasnegostawu. Gościem spotkania jest mecenas Jadwiga Piątkowska, żona red. Franciszka Piątkowskiego, edytorka jego dzieł reportażowych, publicystycznych, literackich i krytyczno-literackich. .