DOM KULTURY LSM

KONCERT

="Speaker 2" class="img-fluid">

CHOPIN I ROGOWSKI

DOMINIKA SZLEZYNGER

Jest absolwentką studiów pianistycznych na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie, które ukończyła w 2004 roku i otrzymała dyplom magistra sztuki. W 2010 roku ukończyła także studia podyplomowe w Haute Ecole de Musique w Genewie. Podczas swojej edukacji pracowała pod kierunkiem: prof. Andrzeja Jasinskiego, Andrzeja Pikula, Cristina Frosini, Emanueli Piemonti i Eugène Moguilevskiego.

URSZULA ŚLESZYŃSKA

urodziła się w Lublinie. Ukończyła Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną st. Podstawowego i Licealnego im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Ukończyła studia magisterskie na dwóch wydziałach : Grę na instrumencie – fortepian, pod kierunkiem prof. Joanny Domańskiej na Wydziale II Wokalno-Instrumentalnym, kształcąc się wówczas z zakresu kameralistyki w klasie prof. Urszuli Stańczyk. Pianistka ukończyła także studia magisterskie na Wydziale I Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej. W zakresie dyrygentury kształciła się w klasie prof. Piotra Warzechy, propedueutykę kompozycji i kontrapunkt studiowała pod kierunkiem prof. Józefa Świdra. Twórczości muzycznej Ludomira Michała Rogowskiego dedykowała swoje dwie prace magisterskie na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. . .