ZYGMUNT MAREK MISZCZAK

WIERSZE PATRIOTYCZNE DLA DZIECI

="Speaker 2" class="img-fluid">

" MAŁY PATRIOTA"

Autorem wierszy dla dzieci ze zbioru „Mały Patriota” jest Zygmunt Marek Miszczak. Urodził się w Lublinie; jest absolwentem Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 80. i 90. XX wieku czynnie zaangażowany w działalność opozycyjną i niepodległościową (członek m.in. Konfederacji Polski Niepodległej i Polskiego Ruchu Oporu), internowany i wielokrotnie represjonowany. Publicysta, redaktor i drukarz pism podziemnych, kolporter wydawnictw niezależnych. W latach 1990–1994 radny Rady Miejskiej I Kadencji w Lublinie. W ostatnich latach rozwija swoją pasję tworzenia poezji. Wiersze publikował w prasie oraz w almanachach i antologiach poetyckich. Jest autorem tomiku Rozproszenie, trzech zbiorów wierszy dla dzieci Kup mi, mamo, gwiazdkę z nieba, Znowu wakacje oraz Czego słowik nie zaśpiewa, a także tomu poezji patriotycznej Śladem ojców (w przygotowaniu tomik poezji patriotycznej dla dzieci Mały Patriota). Laureat szeregu nagród i wyróżnień w konkursach poetyckich.
.