PROFESOR JAN ADAMOWSKI

KULTURA LUDOWA LUBELSZCZYZNY

="Speaker 2" class="img-fluid">

” Profesor Jan Adamowski (ur. 1948 roku na Podlasiu, w Bordziłówce Nowej) niemal całe życie zawodowe związał z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie zdobywał kolejne tytuły: magistra filologii polskiej (w roku 1972), doktora (w roku 1982, na podstawie rozprawy Procesy modernizacyjne w języku polskiego folkloru wierszowanego), doktora habilitowanego (w roku 2000, na podstawie rozprawy Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne) i na koniec tytuł profesora (2016). Swoją pasję badacza folkloru i kultury regionalnej od początku rozwijał na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie. . . .