DUO CONCERTANTE

="Speaker 2" class="img-fluid">

ANDRZEJ BEREŻYŃSKI

Studiował fortepian w Warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. J.Ekiera , a następnie w Hochschule für Musik und Theater w Hannoverze pod kierunkiem prof. B.Eberta. Jest laureatem Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku , zdobywca głównej nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Salerno we Włoszech. Otrzymał także II-gą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im.Brahmsa w Hamburgu. Występował w większości krajów europejskich , dokonał szeregu nagrań dla Polskiego Radia , Norddeutscher Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk , Telewizji Rosyjskiej . Andrzej Bereżyńhski ukończył dyrygenturę w Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem prof. J.W.Hawela . Brał udział w kursach mistrzowskich : G. Hurt – Anglia , P. Barbakoff- Niemcy , W. Hügler- Szwajcaria . Występował jako dyrygent w Polsce , Niemczech , Anglii , Czechach, a także w Szwajcarii.

ANDRZEJ MAZUR

Lublinianin ukończył, tutejsze liceum Muzyczne w klasie klarnetu u prof. Tadeusza Muncha z wyróżnieniem (1971 r), a cztery lata później waszawską PWSM. w Klasie prof. Ludwika Kurkiewicza (także z wyróznieniem). Wielki wpływ na rozwój jego osobowości artystycznej miały studia pod. Kierunkiem prof. Alojzego Szulca oraz znajomość z klarnecistą amerykańskin Davidem Glazerem. Od 1975 roku Andrzej Mazur pracuje w Filharmonii Lubelskiej. W1976 zajął drugie miejsce w polskich eliminacjach do Międzynarodowego Konkursu w Genewie. Brał udział w międzynarodowych konkursach w Monachium i Rzymie. W 1978 został finalistą oraz otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych w Anconie we Włoszech, był też współtwórcą sukcesu Lubelskiego Tria Stroikowego. które zdobyło wówczas pierwsze miejsce w kategorii zespołów trzyosobowych. Andrzej Mazur jest współtwórcą wielu formacji kameralnych, w tym istniejącego od 1977 roku Lubelskiego Tria Stroikowego, Lubelskiego Kwintetu Instrumentów Dętych, Lubelskiej Filharmonii Kameralnej. Jest też założycielem „Traditional Jazz Revivals” oraz zespołu muzyki salonowej „Concerto”.Za działalność artystyczną otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Zasłużony dla Miasta Lublina, odznakę resortową Zasłużonego Działacza Kultury i Złotą Odznakę Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Medal SPAM "Za zasługi dla muzyki polskiej". . . .