Z ARCHIWUM ANDRZEJA MAZURA

MAX BRUCH

="Speaker 2" class="img-fluid">

ANDRZEJ BEREŻYŃSKI Studiował fortepian w Warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. J.Ekiera , a następnie w Hochschule für Musik und Theater w Hannoverze pod kierunkiem prof. B.Eberta. Jest laureatem Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku , zdobywca głównej nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Salerno we Włoszech. Otrzymał także II-gą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im.Brahmsa w Hamburgu. Występował w większości krajów europejskich , dokonał szeregu nagrań dla Polskiego Radia , Norddeutscher Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk , Telewizji Rosyjskiej . Andrzej Bereżyńhski ukończył dyrygenturę w Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem prof. J.W.Hawela . Brał udział w kursach mistrzowskich : G. Hurt – Anglia , P. Barbakoff- Niemcy , W. Hügler- Szwajcaria . Występował jako dyrygent w Polsce , Niemczech , Anglii , Czechach, a także w Szwajcarii. MAŁGORZATA SĘK Ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Andrzeja Orkisza, następnie kontynuowała studia w klasie mistrzowskiej prof. Romana Jabłońskiego w San Sebastian (Hiszpania), jest laureatką konkursów muzycznych m. in. w Krakowie, Poznaniu i Łodzi. Małgorzata Sęk uczestniczyła w wielu międzynarodowych kursach interpretacji muzycznej m. in. pod kierunkiem prof. A. Verdiego, J. Devicha , S. Firleja, S. Kamasy. Artystka koncertowała w większości krajów europejskich, a także w Japonii. Nagrywała dla Polskiego Radia i Telewizji. ANDRZEJ MAZUR Lublinianin ukończył, tutejsze liceum Muzyczne w klasie klarnetu u prof. Tadeusza Muncha z wyróżnieniem (1971 r), a cztery lata później waszawską PWSM. w Klasie prof. Ludwika Kurkiewicza (także z wyróznieniem). Wielki wpływ na rozwój jego osobowości artystycznej miały studia pod. Kierunkiem prof. Alojzego Szulca oraz znajomość z klarnecistą amerykańskin Davidem Glazerem. Od 1975 roku Andrzej Mazur pracuje w Filharmonii Lubelskiej. W1976 zajął drugie miejsce w polskich eliminacjach do Międzynarodowego Konkursu w Genewie. Brał udział w międzynarodowych konkursach w Monachium i Rzymie. W 1978 został finalistą oraz otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych w Anconie we Włoszech, był też współtwórcą sukcesu Lubelskiego Tria Stroikowego. które zdobyło wówczas pierwsze miejsce w kategorii zespołów trzyosobowych. Jako solista i kameralista koncertował we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Anglii, Luksemburgu i Chile. Brał udział w tournee Filharmonii w Szwecji i Niemczech (partia solowa Koncertu klarnetowego W.A. Mozarta). W 1998 roku z Filharmonią Częstochowską, koncertował na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Bleckede (solista II Koncertu Es-dur C. M. Webera). Odbył serię koncertów w Niemczech z Andrzejem Bereżyńskim, a z Filharmonią Kielecką pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego (Koncert W.A. Mozarta) występował na Międzynarodowym Festiwalu Jeunesses Musicales. Jako nauczyciel Szkoły Muzycznej im, T. Szeligowskiego Andrzej Mazur wychował dziesięciu dyplomantów. Dokonał archiwalnych nagrań dla Polskiego Radia – recital z utworami R. Schumanna, D. Lovreglio, C.M. Webera i F. Poulenca (z pianistą Andrzejem Bereżyńskim). Z Lubelskim Triem Stroikowym i pianistą Waldemarem Mazurem nagrał kompozycje H. Villi-Lobosa, I. Strawińskiego, F. Schmitta i K. Dębskiego oraz płytę Od Joplina do Gershwina (Polskie Nagrania), a z Lubelską Filharmonią Kameralną Gran Partitę W. A. Mozarta (dyr. A. Bereżyński). Andrzej Mazur jest współtwórcą wielu formacji kameralnych, w tym istniejącego od 1977 roku Lubelskiego Tria Stroikowego, Lubelskiego Kwintetu Instrumentów Dętych, Lubelskiej Filharmonii Kameralnej. Jest też założycielem „Traditional Jazz Revivals” oraz zespołu muzyki salonowej „Concerto”.Za działalność artystyczną otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Zasłużony dla Miasta Lublina, odznakę resortową Zasłużonego Działacza Kultury i Złotą Odznakę Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Medal SPAM "Za zasługi dla muzyki polskiej"

. . .