MUZEUM NARODOWE W LUBLINIE

GRUPA ZAMEK I AWANGARDA

GALERIA

="Speaker 2" class="img-fluid">

Muzeum Narodowe w Lublinie zostało utworzone zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2020 r. Jego misją jest m.in. ochrona wartości historycznych i artystycznych kultury polskiej i światowej, w tym w szczególności dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Obecnie realizowany jest drugi etap, mający na celu połączenie Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Na skutek połączenia, po upływie co najmniej trzech miesięcy od ogłoszenia tego zamiaru, zawarta zostanie odpowiednia umowa o utworzeniu nowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Narodowe w Lublinie, która będzie wspólnie prowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwo Lubelskie i wpisana do rejestru instytucji kultury MKiDN. Utworzenie Muzeum i nadanie mu statutu powinno nastąpić przed końcem 2020 r. Docelowo Muzeum Narodowe w Lublinie będzie państwową instytucją kultury, dla której jedynym organizatorem pozostanie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. .

. . .