GARDZIENICE GALERIA SZTUKI

JOANNA PAWŁAT

MALARSTWO

="Speaker 2" class="img-fluid">

JOANNA PAWŁAT

jest lublinianką z urodzenia i zamiłowania, wykładowcą akademickim, a także poetka i malarka. Interesuje się między innymi zastosowaniami plazmy niskotemperaturowej, alternatywnymi źródłami energii i inżynierią materiałową. Przez 12 lat zajmowała się pracą naukową w różnych ośrodkach badawczych w Japonii. Jest autorką i współautorką ponad stu publikacji naukowych. Jest ambasadorką – jako przedstawicielka Polski – unijnej kampanii „Science: it’s girl thing”, skierowanej do młodych kobiet, promującej wśród nich kierunki ścisłe i późniejszy wybór kariery naukowej po studiach. Joanna Pawłat w literaturze najbardziej ceni – i sama uprawia – krótkie formy: wiersze, bajki i short-stories. Wiersze jej autorstwa opublikowano w cyklu Zaułek poetów w „Gazecie Wyborczej”, antologii Pięć wieków poezji w Lublinie i w „Akcencie”, zaś w „Gazecie Wyborczej” i „Przeglądzie Katolickim” ukazały się reportaże opisujące japońskie fenomeny kulturowe. Joanna Pawłat sama ilustruje swe opowieści.

. . .